Top

Automator novice

 

Laserska tehnologija

LASER pomeni angleški akronim za Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, kar pomeni po slovensko ojačevanje svetlobe s spodbujanim sevanjem valovanja. Prvi laser je bil odkrit leta 1960 v kraju Malibu, Kalifornija, ZDA, ki je za svoje delovanje koristil sintetičen kristal rubina. Zelo poenostavljena razlaga principa nastanka laserske svetlobe se lahko pojasni z razlikami v energetskih nivojih orbital, ki jih zasedajo elektroni, do katerih pride zaradi črpanja diodne svetlobe. Elektroni ob vračanju v energetsko ugodnejše orbitale oddajo foton svetlobe z značilno valovno dolžino.

  • koherenca (elektromagnetno valovanje je v fazi v prostoru in času)
  • divergenca (usmerjenost laserskega sevanja le v eni smeri in divergenca znaša le 1mrad)
  • monokromatičnost (zelo ozek spekter valovnih dolžin v sevani svetlobi)
  • visoka intenziteta (visoka intenziteta sevanja zbrana na majhni površini- visoka gostota energije)