Top

Podpora je definirana kot strokovna pomoč uporabniku. Dobra podpora pomeni, da se uporabniku nudi pomoč v najkrajšem možnem času s kratkim odzivnim časom in kratkim zastojem pri uporabniku. Podpora se praviloma ne zaračunava, ker je njen osnovni namen pomoč pri zagonskih težavah, ki izvirajo predvsem zaradi neznanja uporabnika. S pomočjo podpore se izvaja proces izbire optimalne opreme pred naročilom označevalne naprave in varčuje kapacitete tehnikov po implementaciji naprav v proizvodnji.

V podporo štejemo:

 • izdelava testov in vzorcev

 • svetovanje in izbira optimalne označevalne rešitve

 • napotki in priporočila v času konstrukcije naprav po naročilu

 • implementacija in zagon izbrane označevalne rešitve

 • šolanje uporabnikov

 • osvežitveno šolanje

 • podpora za optimizacijo delovanja

 • sodelovanje z naročniki ob spremenjenih in novih zahtevah glede označevanja

Del podpore je tudi servisna dejavnost, ki pa vključuje:

 • reševanje garancijskih zahtevkov

 • preventivni periodični pregled

 • popravilo naprav za označevanje (diagnostika in zamenjava iztrošenih ali pokvarjenih delov)

 • izposoja nadomestne naprave, da se skrajša čas izpada proizvodnje naročnika

Le z dobro podporo smo lahko konkurenčen in pravi partner za trajno označevanje.
direktor
Matija Arko