Top

Spolehlivá automatizace

Jeden z našich zákazníků musí značit své díly v rámci zavedeného výrobního procesu. Našim úkolem bylo navrhnout značicí stanici a zakomponovat ji tak, aby se stala součástí výrobní linky a to v tempu daném výrobním taktem.

Náš mikroúderový stroj ADP5090 s AC500 řídící jednotkou a motorizovanou vertikální osou Z jsme začlenili do výrobního procesu.


Ideální pro integraci do výrobní linky

Stanoviště je vybaveno snímací kamerou, která po zafixování dílu ověří jeho správnou pozici, poté je vyslán signál do řídící jednotky, značicí hlava připraví hrot na dané souřadnice a značení je zahájeno.

Popis jednoho dílu trvá 5 vteřin, použitý značicí hrot DOT3, kapacita značení (výrobní linky) 500 ks označených dílů za směnu.


Potrebujete kaj drugega?

Lahko vam pripravimo ponudbo po vaših zahtevah.