Top

Označevanje keramike

Neglede na zahtevnost označevanja keramike pa najsibo to estetsko označevanje ali zapisovanje informacij o produktu je moč najti tehnologijo trajnega označevanja. CO2 laserska tehnologija omogoča izparevanje določenega sloja na površini ali pa karbonizacijo vrhnjega sloja keramike.


Kje srečamo označeno keramiko

Keramični lončki, tulci do nagrobnega kamna vse to je moč označiti s tehnologijo laserskega označevanja kjer se uporabi vir CO0 z valovno dolžino 10.064nm.


Priporočena tehnologija označevanja