Top

Označevanje kovine

Kovine se lahko označujejo z različnimi tehnologijami glede na zahteve. Prvi korak je določitev vhodnih zahtev kjer določimo tehnologijo glede na zahtevano oznako, število oznak, globino oznake, variabilne podatke…

Na podlagi vhodnih zahtev predlagamo optimalno rešitev označevevanja.

Za kovino predlagamo sledeče tehnologije: lasersko, udarno, iglično, elektrokemično, iskrenje ali označevanje med vrtenjem.


Kako označevati kovino

Kovine se med seboj razlikujejo po sestavi in izgledu. Najbolj običajne metode označevanja so lasersko, iglično ali udarno označevanje. Tehnologija se določi glede na zahteve oznake.

Laserka oznaka spremeni kontrast površine kovine. Iglično ali udarno označevanje pa mehansko spremeni površino, kar pomeni da je oznaka lahko tudi globoka in je primerna za nadaljno obdelavo kot so površinske zaščite…